-3

-3

ניקוד החוק

הצמדת שכר הלימוד לשכר המינימום במשק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק