1

1

ניקוד החוק

מועד להחלטה מנומקת

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק