-1

-1

ניקוד החוק

סימון ביצים

פ/5327/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק