-1

-1

ניקוד החוק

איסור הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו ואיסור שימוש בסמלים נאציים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק