-2

-2

ניקוד החוק

איסור ניתוק שירותי חשמל ומים לזכאים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק