3

3

ניקוד החוק

סכסוך עבודה פוליטי

פ/5524/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק