-2

-2

ניקוד החוק

תעריפי מים לבתי חולים ומקוואות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק