1

1

ניקוד החוק

מתן הוראות מטעם הממונה באישור ועדת הכספים של הכנסת

פ/5374/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק