-1

-1

ניקוד החוק

השוואת זכויות מקבלי קצבה חודשית מהרפובליקה הפדראלית של גרמניה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק