-1

-1

ניקוד החוק

מענק הטבות לוותיק מלחמה

פ/5800/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק