-3

-3

ניקוד החוק

איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק