-3

-3

ניקוד החוק

זכויות דיירים בקרקעות מוחכרות שנמכרו

פ/5677/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק