-1

-1

ניקוד החוק

ייצוג הולם של בני שני המינים והאוכלוסייה הערבית במינוי דירקטור חיצוני

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק