-3

-3

ניקוד החוק

מס חברות דיפרנציאלי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק