-3

-3

ניקוד החוק

הגבלת דמי חניה בחניונים

פ/5326/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק