-1

-1

ניקוד החוק

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) (תיקון – היעדרות בשל החלמת בן זוג לאחר תרומת איברים)

פ/5634/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק