-1

-1

ניקוד החוק

מניעת השתתפות בבחירות של מכחיש שואה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק