1

1

ניקוד החוק

היטל על העסקת עובד זר בעל רישיון זמני

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק