-1

-1

ניקוד החוק

הצגת משך הזמן שנותר ברמזורים המיועדים להולכי רגל בקרבת בית ספר ובית אבות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק