-1

-1

ניקוד החוק

(יועצת לקידום מעמד האישה) (תיקון – חיזוק מעמד היועצת ברשות המקומית)

פ/5536/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק