-3

-3

ניקוד החוק

השידור הציבורי (תיקון – ביטול החוק)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק