2

2

ניקוד החוק

שביתה בבתי ספר יסודיים וגני ילדים ללא אישור בית הדין לעבודה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק