2

2

ניקוד החוק

פקודת המסים (גבייה) (תנאים למתן כתב הרשאה וצו עיקול)

פ/5899/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק