-1

-1

ניקוד החוק

העלאת סכום המחיר הבסיסי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק