-2

-2

ניקוד החוק

גיל הקטין לעניין חטיפה ממשמורת

פ/5336/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק