-1

-1

ניקוד החוק

הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק