-2

-2

ניקוד החוק

איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק