-1

-1

ניקוד החוק

פיקוח על מחיר קייטנה ציבורית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק