-1

-1

ניקוד החוק

נפגעי פעולות איבה (תיקון – זכאות ליתום שהתייתם משני הוריו לאחר גיל 37)

פ/5436/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק