-1

-1

ניקוד החוק

שוויון הזדמנויות במקום מגורים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק