2

2

ניקוד החוק

הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים)

פ/5733/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק