1

1

ניקוד החוק

שלילת הזכות לשכר ביום הבחירות ממי שלא הצביע

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק