-1

-1

ניקוד החוק

חוק הגנת הפרטיות (תיקון – מינוי נציג רשמי)

פ/5688/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק