-1

-1

ניקוד החוק

שמירה חקלאית כעבודה מועדפת

פ/5273/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק