-2

-2

ניקוד החוק

איסור על עבירות נלוות לחשפנות לצורך גירוי מיני

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק