-1

-1

ניקוד החוק

העלאת סכום הקצבה המשולמת לשוהה במוסד

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק