-1

-1

ניקוד החוק

זכאות לגמלת סיעוד להורה של מי שעלה לפי חוק השבות

5604

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק