-1

-1

ניקוד החוק

חוק שימור פוריות לנשים עגונות ומסורבות גט

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק