-2

-2

ניקוד החוק

מניעת פעילות במוסד חינוך של גורמים חיצוניים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צבא הגנה לישראל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק