-1

-1

ניקוד החוק

עבודה בענפי אנרגיה סולרית כעבודה מועדפת

פ/5254/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק