-3

-3

ניקוד החוק

פיצויים בשל התפטרות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק