-2

-2

ניקוד החוק

הצעת חוק לחינוך נגד גזענות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק