-3

-3

ניקוד החוק

שירות לאומי–ממלכתי

פ/5791/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק