-3

-3

ניקוד החוק

מענק לרוכשי דירה ראשונה בפריפריה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק