-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה בשל מבטא

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק