-1

-1

ניקוד החוק

איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק