1

1

ניקוד החוק

שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון – איסור על מתן היתרים או פטורים למשרתים בכוחות הביטחון ובמשרד הביטחון)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק