-2

-2

ניקוד החוק

חישוב ימי מחלה בתקופת היריון

פ/5762/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק