1

1

ניקוד החוק

הפחתת שיעור המס שחל על תגמולים למשרתי מילואים

פ/5228/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק