2

2

ניקוד החוק

פטור מבחינות לרופאים ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של 5 שנים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק